Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Liên kết:

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về plasma lạnh để xử lý nước. Plasma lạnh được tạo ra từ phương pháp phóng điện màn chắn với điện áp 15kV và tần số 30 kHz. Công suất tổng của hệ thống đo được là 220 W. Lưu lượng nước và lưu lượng khí qua mỗi buồng plasma lần lượt là 0,7 lít/phút và 12 lít/phút. Kết quả thí nghiệm cho thấy plasma lạnh diệt gần như hoàn toàn Coliforms và E.coli chỉ cần nước được luân chuyển qua buồng plasma 1 hoặc 2 lần. Ngoài ra, plasma lạnh còn cho thấy khả năng phân rã hoạt chất Fenobucarb trong nước thải thuốc bảo vệ thực vật thông qua sự sụt giảm chỉ tiêu COD và dư lượng hoạt chất Fenobucarb. Tuy nhiên phương pháp tạo ra plasma lạnh bằng phóng điện màn chắn cũng gây ra các tác động phụ đến nước sau khi xử lý như tăng độ dẫn điện, giảm độ pH và đặc biệt là gia tăng rất mạnh nồng độ NO2-và NO3-.

Các bài báo khác
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...