Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "
Liên kết:

Du lịch cộng đồng, còn gọi là du lịch dựa vào cộng đồng, là hình thức tổ chức hoạt động du lịch dựa vào sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương nhằm khai thác những nét đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Từ đó, du lịch cộng đồng đem lại nguồn thu nhập cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. 

Bài viết này phân tích các tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các định hướng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng ở thành phố Cần Thơ, góp phần đưa du lịch trở thành ngành trọng điểm của thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...