Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 1(2019) Trang: 17-22
Tạp chí: Tạp chí Bảo Vệ Thực Vật
Liên kết:

Sâu đục quả (Citripestis sagittiferella) là loài côn trùng gây hại quan trọng trên cây ăn quả có múi ở ĐBCSL của Việt Nam. Để sử dụng hóa chất tín hiệu tinh dầu sả và dầu tỏi làm công cụ quản lý bền vững đối với sự gây hại của C. sagittiferella đã được đánh giá trên vườn bưởi năm roi tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả cho thấy, khi được sử dụng chất quấy rối, tinh dầu sả và dầu tỏi cho hiệu quả làm giảm tỉ lệ gây hại của C. sagittiferella từ 37% đến 66,7%. Trong các vật liệu chứ chất quấy rối, túi nylon có dây kéo (0,055 g/ngày đối với dầu tỏi và 0,077 g/ngày đối với tinh dầu sả) hiệu quả hơn so với túi nylon thông thường (0,051 g/ngày đối với dầu tỏi và 0,072 g/ngày đối với tinh dầu sả) và ống eppendorf (0,008 g/ngày ối với dầu tỏi và 0,011 g/ngày đối với tinh dầu sả)). Tốc độ bay hơi của tinh dầu sả và tỏi trên vườn bưởi tương quan chặt chẻ với tỷ lệ bị hại có hệ số tương quan r = 0,81.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...