Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 18(2019) Trang: 17-23
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thối thân xì mủ trên cây mít Changai là bệnh mới xuất hiện cùng với quá trình tăng nhanh diện tích trồng giống mít này trong vài năm trở lại đây. Hiện nay, chưa có biện pháp phòng trị nào được thực hiện đối với bệnh thối thân xì mủ trên cây mít. Do đó, nghiên cứu đã được thực hiện tại Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ để xác định tác nhân và đánh giá hiệu quả của một số loại nông dược giúp quản lý bệnh thối thân xì mủ trên mít trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Kết quả giám định tác nhân cho thấy tác nhân gây thối thân xì mủ trên cây mít Changai là vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra. Loài vi khuẩn này có đặc điểm rìa khuẩn lạc trơn láng, màu trắng, nhầy, gram âm, có nhiều chiên mao quanh tế bào, có khả năng sinh khí H2S từ cystein, có khả năng sử dụng acid hữu cơ, sống yếm khí, tạo acid từ hợp chất hữu cơ, lên men và sinh khí từ D-glucose, sinh trưởng trong môi trường NaCl 5%, tạo hợp chất khử từ đường sucrose, phân giải citrate, khử nitrate, hóa lỏng gelatine. Hoạt chất oxolinic acid cho kết quả ức chế tốt với vi khuẩn E. carotovora ở cả liều lượng khuyến cáo và gấp đôi khuyến cáo (L2). Hoạt chất  bronopol chỉ cho kết quả ức chế ở liều lượng L2. Vi khuẩn xuất hiện với mật số cao ở cây mít đối chứng và mật số thấp ở cây mít đã xử lý với oxolinic acid và bronopol.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...