Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 60(2019) Trang: 75-90
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Liên kết:

Mục tiêu của của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số điều kiện lên men và tối ưu hóa hàm lượng cao nấm men, pepton và sulphat amôn trong lên men vang dịch quả thanh long đỏ (Hylocereus polyrhizus) thông qua các mô hình thống kê. Thử nghiệm lên men dịch quả thanh long ruột đỏ (xử lý bằng enzyme pectinase 0,2%) được thực hiện với chủng Saccharomyces cerevisiae BT2.1 phân lập từ quả thanh long ruột đỏ và 4 chủng nấm men thị trường (RV002, RV100, BV818 và S. cerevisiae AWRI796). Sau 7 ngày lên men, chủng S. cerevisiae BT 2.1 có khả năng lên men tốt nhất với hàm lượng ethanol là 12,12% v/v. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men của chủng nấm men S. cerevisiae BT2.1 thông qua mô hình thống kê Plackett-Burman (PBD) cho thấy pepton, cao nấm men và sulphat amôn [(NH4)2SO4] tác động có ý nghĩa đến quá trình lên men. Tối ưu hóa điều kiện lên men sử dụng mô hình Central Composite (CCD) đã thu được rượu vang thanh long ruột đỏ đạt 13,44% v/v ethanol với các thành phần bổ sung như pepton (3,36 g/L), cao nấm men (2,89 g/L) và (NH4)2SO4 (2,09 g/L).

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...