Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng canh tác và xác định ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến
năng suất cây bưởi Năm Roi (Citrus grandis Var. “Nam Roi”) trồng trên đất liếp tại huyện Châu Tành, tỉnh Hậu
Giang. Khảo sát được thực hiện qua điều tra trên 30 hộ có vườn trồng bưởi năm roi ở huyện Châu Tành, tỉnh Hậu
Giang. Kết quả cho thấy Bưởi Năm Roi được trồng trên đất liếp với tuổi liếp trung bình 15 - 18 năm với chiều cao của lớp đất mặt so với mực nước mương trong vườn là 0,5m. Mật độ trồng cây bưởi trên vườn (370 cây/ha) được xác định dày hơn so với khuyến cáo. Phân vô cơ N, P và K được sử dụng ở lượng 652 g N, 375 g P2O5 và 179 g K2O/ cây/ năm. Phân vôi sử dụng ít được nhà vườn chú trọng bón cho cây. Nhóm nhà vườn có sử dụng phân hữu cơ bón cho đất trồng bưởi (63,3%) đạt năng suất trái cao hơn so với nhóm nhà vườn không bón hữu cơ (36,7%).

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...