Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 12(2019) Trang: 26-32
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện khảo sát trực tuyến với 153 giảng viên và nghiên cứu viên ở các
lĩnh vực chuyên môn, trình độ và thời gian công tác khác nhau nhằm tìm hiểu mức độ am hiểu
và quan điểm về các chỉ số học thuật tại Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả chỉ ra rằng hầu
hết các nhà nghiên cứu đều hiểu cách sử dụng các chỉ số học thuật trong các hoạt động
nghiên cứu khoa học, và phần lớn người tham gia khảo sát đồng ý rằng Đại học Cần Thơ nên
theo dõi các chỉ số học thuật của cán bộ. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết về các chỉ số học thuật
của người trả lời không đồng đều. Nghiên cứu cũng phát triển các khuyến nghị để góp phần
giải quyết những tồn tại trên.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...