Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
21 (2015) Trang: 80-86
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Để nâng giá trị sử dụng nguồn phụ phẩm trong quy trình sản xuất cá Tra phi lê công nghiệp, nghiên cứu khả năng thủy phân protein được tách chiết từ phụ phẩm cá Tra trong đó có sử dụng enzyme neutrolase được thực hiện. Kết quả cho thấy hai tham số động học Vmax và Km của enzyme neutrase trên cơ chất protein từ phụ phẩm cá Tra được xác định lần lượt là 0,190 μmol tyrosine/phút và Km = 0,254 g protein/10 ml tương ứng. Với tỷ lệ khối lượng enzyme và cơ chất là 0,5 mg enzyme: 0,694 g protein thì tốc độ phản ứng của enzyme là lớn nhất. Khi thời gian thủy phân kéo dài từ 30 đến 240 phút, hiệu quả thủy phân tăng nhanh vào giai đoạn đầu và sau đó tăng chậm lại cho đến khi đạt mức cao nhất tại 240 phút (6,359 % theo tỷ lệ Tyrtp/Tyrt và 3,244 % theo phương pháp OPA), vì vậy thời gian thủy phân hiệu quả được chọn là 240 phút. Ngoài ra, kết quả phân tích protein được thủy phân thể hiện trên gel SDS-PAGE còn cho thấy hầu hết protein từ phụ phẩm cá Tra đã được thủy phân thành dạng peptide phân tử lượng thấp cũng như hỗn hợp các acid amin với mật độ cao trong khoảng thời gian 240 phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể thủy phân protein được tách chiết từ phụ phẩm cá Tra bằng enzyme neutrolase sử dụng làm nguồn đạm dễ hấp thu bổ sung cho khẩu phần thức ăn trong chăn nuôi gia súc.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...