Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 328-334
Tạp chí: Hội nghị khoa hoc toàn quốc Chăn nuôi và Thú y, ĐHCT, 4/2015
Liên kết:

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của acid hữu cơ (AH) (citric, malic và phosphoric; nấm men (NM) (Saccharomyces cerevisiae) và hỗn hợp AH và NM bổ sung trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng của gà Nòi lai Lương Phượng, được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 4 nghiệm thức, 3 lần lập lại. Tổng số có 12 ô chuồng với tổng số gà là 240 con (cân bằng trống mái). Nghiệm thức (NT) đối chứng (ĐC) không bổ sung các chế phẩm, 3 NT còn lại là bổ sung AH, NM, và hỗn hợp AH+NM ở mức độ 0,03% mỗi loại vào thức ăn cách tuần. Kết quả về tăng trọng của gà thí nghiệm ở nghiệm thức  ĐC (14,82g/con/ngày) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với 3 NT có bổ sung AH(16,64 g/con/ngày), NM (17,01 g/con/ngày) và AHNM (17,02 g/con/ngày).  Về tiêu tốn thức ăn thì gần như không khác biệt giữa các NT, dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) được cải thiện hơn ở các NT bổ sung đặc biệt thấp nhất ở NT AHNM (3,11kg TA/kg TT) so với  ĐC (3,6 kg TA/kg TT). Hơn nữa lượng E.Coli trong phân gà được bổ sung AH, NM và hỗn hợp AH+NM thì thấp hơn rõ rệt so với gà ở nghiệm thức ĐC. Nhìn chung nên bổ sung hỗn hợp acid hữu cơ và nấm men cách tuần cho hiệu quả tốt trong nuôi gà thịt.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...