Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 88 (6/2018), (2018) Trang: 46-55
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của bột thịt vụn cá Tra thủy phân (BT) với men vi sinh, acid hữu cơ hay beta– glucan trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng thân thịt lợn tăng trưởng và vỗ béo. Thí nghiệm được thực hiện trên 30 con lợn đực thiến lai (Yorkshire x Landrace) có khối lượng bình quân 25,2 ± 1,82 kg/con. Lợn được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên vào 30 ô chuồng lồng cá thể với 5 nghiệm thức và 6 lần lập lại. Nghiệm thức đối chứng là thức ăn hỗn hợp (TAHH); 4 nghiêm thức còn lại là khẩu phần cơ sở (BTT) được trộn từ BT và các thực liệu thức ăn cơ bản (ngô, cám gạo, tấm gạo và bột đậu tương), có bổ sung men vi sinh ( BTP); acid hữu cơ (BTO); hay beta-glucan (BTG) với liều lượng 2 g/kg thức ăn. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về lượng thức ăn trung bình ăn vào hàng ngày (TATN), nhưng có sự tăng nhẹ về tăng khối lượng trung bình hàng ngày (TKL) của lợn cho ăn BTP, BTO và BTG so sánh với BTT, và tương đương với TAHH. Vì vậy, hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của lợn cho ăn khẩu phần BTT cao hơn so với lợn cho ăn thức ăn hỗn hợp và 3 khẩu phần còn lại ở cả giai đoạn tăng trưởng và vỗ béo. Tỷ lệ thân thịt của lợn không bị ảnh hưởng bởi các nghiệm thức. Tuy nhiên, độ dầy mỡ lưng thì lại tăng ở những lợn được cho ăn khẩu phần được trộn với BT so với khẩu phần TAHH. Hàm lượng béo (EE) trong thịt lợn tăng khi ăn khẩu phần được trộn BT so với ăn TAHH, và các giá trị màu a* (đỏ) trong cơ thăn tăng cao hơn trong thịt lợn cho ăn BT có bổ sung 3 loại phụ gia thức ăn so với khẩu phần TAHH và BTT. Lợn được cho ăn khẩu phần có BT giảm chi phí thức ăn / tăng khối lượng tốt hơn từ 8-10% so với lợn ăn TAHH. Nhìn chung, cho lợn ăn khẩu phần với bột thịt vụn cá Tra thủy phân có bổ sung men vi sinh và acid hữu cơ cải thiện năng suất tăng trưởng tương đương với cho ăn thức ăn hỗn hợp, và tốt hơn là bổ sung beta-glucan. Bổ sung men vi sinh và acid hữu cơ vào khẩu phần có bột đạm thủy phân từ thịt vụn cá Tra cải thiện tăng khối lượng và hệ số chuyển hóa thức ăn hơn là bổ sung beta-glucan và không bổ sung chất phụ gia.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...