Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
239 (12/2018) (2018) Trang: 25-30
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm đánh giá bổ sung chế phẩm men vi sinh (Men) và axít hữu cơ (AH) vào khẩu phần thức ăn hỗn hợp (TAHH) của lợn sau cai sữa để xác định sự ảnh hưởng đến sinh trưởng và tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E.coli trong đường tiêu hóa. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên 72 con (26-28 ngày tuổi), với 4 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại, 6 con/ô chuồng. NT đối chứng (ĐC) là chỉ có thức ăn hỗn hợp; 3 NT còn lại được bổ sung chế phẩm Men hoặc AH với liều 2 g/kg TAHH; hỗn hợp 2 loại chế phẩm trên (MAH) với liều 1g/kg TAHH mỗi loại chế phẩm. Kết quả về tăng khối lượng (TKL) của lợn ăn khẩu phần có bổ sung men vi sinh (388,4 g/con/ngày) cao hơn lợn ở 3 NT còn lại; tiêu tốn thức ăn (TTTA) không có sự khác biệt về thống kê giữa các NT, dẫn đến HSCHTA của lợn ở NT Men (2,00kg TA/kg TKL) và MAH (2,05kg TA/kg TKL) thấp hơn ở ĐC và AH (2,12kg TA/kg TKL). Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E.coli trong phân lợn được ăn khẩu phần ĐC (2,59x106 CFU/g phân) cao nhất, thấp nhất là lợn ăn khẩu phần AH (1,64x106 CFU/g phân). Về tỷ lệ và mức độ tiêu chảy của lợn ở AH là thấp nhất (6,56% và 0,10), cao nhất là ở ĐC (7,45% và 0,12). Chí phí TA/kg TKL ở các NT tương đương nhau. Nhìn chung, bổ sung chế phẩm men vi sinh hoặc hỗn hợp men với axít hữu có khuynh hướng cải thiện khả năng sinh trưởng, nhưng bổ sung axít hữu cơ thì giảm được tỷ lệ nhiễm E.coli và tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa.

                                                                                                             

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...