Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 222 (tháng 8/2017), (2017) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện trên 320 gà Nòi ở giai đoạn 0-5 tuần tuổi, bố trí vào 4 nghiệm thức (NT), mỗi NT lặp lại 4 lần và mỗi lần lặp lại là 1 ô chuồng gồm 20 con. Các NT gồm: NT đối chứng (ĐC) gà được cho ăn khẩu phần cơ sở (KPCS), không bổ sung men vi sinh (LacProbi) hoặc acid hữu cơ (Poulacid); NT1 (MEN): KPCS có bổ sung men vi sinh 0,2%; NT2 (AHC): KPCS có bổ sung acid hữu cơ 0,2%; NT3 (AHM): KPCS bổ sung hỗn hợp acid hữu cơ và men vi sinh 0,2%. Kết quả cho thấy khối lượng gà cuối TN cao nhất là ở nghiệm thức AHM (368,2g/con) và thấp nhất ở nghiệm thức ĐC (339,5 g/con). Tuy nhiên, tăng khối lượng (TKL) trung bình của các NT không có sự chênh lệch nhiều, dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) của gà ở NT AHM (1.85 kg TA/kg TKL) có cải thiện hơn so với NT ĐC (1,99 kg TA/kg TKL). Mật số E.coli giảm khi gà được ăn khẩu phần AHC (8,1x105 CFU/g phân) và AHM (9,5x105 CFU/g phân) so với NT ĐC (12,1x105 CFU/g phân ) và MEN (11,3x105 CFU/g phân). Như vậy, bổ sung acid hữu cơ và hỗn hợp men vào khẩu phần ăn cho gà Nòi giúp gà tăng trưởng tốt hơn và giảm mật số E.coli trong phân hơn gà.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...