Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 224 (tháng 9/2017) (2017) Trang: 57-62
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành trên 24 lợn nái LY nuôi con được bố trí vào 4 nghiệm thức với các mức độ bổ sung mỡ cá Tra (MC) khác nhau (0, 2, 3, 4%) trong khẩu phần. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 lần lập lại, bắt đầu khi lợn nái đang mang thai ở tuần cuối, kéo dài 4 tuần nuôi con và 1 tuần sau cai sữa. Lượng thức ăn tiêu thụ, năng suất sữa và tỷ lệ hao mòn cơ thể lợn nái và tăng trưởng của lợn con được theo dõi. Kết quả cho thấy, khi tăng MC lên 4% trong khẩu phần thì làm giảm lượng thức ăn ăn vào của lợn nái, tăng nhẹ năng suất sữa, và giảm sự hao hụt về thể trọng của lợn nái trong thời gian nuôi con, đồng thời rút ngắn thời gian lên giống lại của lợn nái sau khi cai sữa. Về tăng khối lượng bình quân của lợn con theo mẹ thì có khuynh hướng cải thiện ở lợn mẹ được bổ sung MC cao hơn, và tỷ lệ tiêu chảy cũng giảm so với đối chứng, dẫn đến tỷ lệ nuôi sống lợn con cao hơn. Điều này có thể kết luận rằng, khi tăng hàm lượng MC bổ sung trong khẩu phần lợn nái đến 4% sẽ làm tăng năng suất lợn nái, giảm tỷ lệ hao mòn cơ thể và cải thiện được tăng trưởng của lợn con.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...