Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
Liên kết:

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của ngành, lĩnh vực, và kể cả doanh nghiệp. Đồng bằng sông Cửu Long gần đây được xem là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước, với tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm; trong khi đó, nguồn nhân lực của ngành chưa đáp ứng nhu cầu của sự phát triển trên, về chất lượng và số lượng. Với góc nhìn về chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu này sẽ cung cấp kết quả đánh giá về mức độ nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp trong ngành du lịch dựa trên cuộc khảo sát 231 sinh viên ngành du lịch – nguồn nhân lực tương lai – và 369 du khách – tác nhân đánh giá nhân viên du lịch -  tại các điểm đến du lịch trong vùng. Kết quả phân tích thống kê cho thấy rằng hơn 80% sinh viên các chuyên ngành du lịch thể hiện sự hiểu biết và quan tâm cao đến ngành du lịch, đặc biệt là du lịch có trách nhiệm. Hơn nữa, họ nhận biết rằng phát triển du lịch có trách nhiệm gắn liền với vai trò của mỗi tác nhân trong ngành như du khách, doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, và cộng đồng. Đối với kết quả đánh giá kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên du lịch, nhận thấy rằng những kỹ năng như giao tiếp ngoại ngữ, giải quyết vấn đề phát sinh, và ý thức về trách nhiệm nghề nghiệp bị đánh giá thấp bởi du khách. Xuất phát từ những bằng chứng phân tích trên, một vài gợi ý giải pháp cần lưu ý liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện của doanh nghiệp cũng như cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch; sự rèn luyện bản thân, ý thức công việc của nhân viên, và công tác thống kê nguồn nhân lực du lịch của cơ quan quản lý Nhà nước. 

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
Trong Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 50-75
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trì của Trường Đại học Cần Thơ
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...