Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (4) (2019) Trang: 65 - 70
Tạp chí: Nghiên cứu dân tộc

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích nhận thức nghề nghiệp của sinh viên ngành du lịch đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cụ thể, nghiên cứu khảo sát 169 sinh viên, trong đó có 73 đáp viên học ngành Việt Nam học và 96 đáp viên học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Lý do chọn ngành học của sinh viên phần lớn vì sở thích, có tham gia làm việc trước hay trong quá trình học. Sinh viên được khảo sát nhận thức được những vấn đề khó khăn về tìm việc làm (như thiếu kinh nghiệm, kỹ năng ngoại ngữ kém, không được người thân giới thiệu). Phần lớn đáp viên lựa chọn tiếp tục học ngành du lịch và dự định phát triển nghề nghiệp trong ngành du lịch. Kết quả sau khi phân tích nhân tố khám phá cho thấy có 7 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức nghề nghiệp. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao nhận thức nghề nghiệp đối với sinh viên theo học ngành du lịch.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
Trong Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 50-75
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trì của Trường Đại học Cần Thơ
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...