Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2018) Trang: 31-47
Tạp chí: Khoa học Quản lý và Kinh tế
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện với cuộc khảo sát 300 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ nhằm phân tích về cơ hội việc làm và bất bình đẳng thu nhập giữa hai nhóm lao động địa phương và nhập cư. Kết quả phân tích cho thấy rằng hầu như không tồn tại sự khác biệt về cơ hội việc làm giữa hai nhóm lao động được khảo sát. Cụ thể là, lao động thể hiện đánh giá của họ ở mức khá tốt về các yếu tố liên quan đến cơ hội việc làm như phát triển nghề nghiệp, chế độ phúc lợi. Trong khi đó, có sự chênh lệch thu nhập bình quân giữa hai nhóm lao động; đáng chú ý, sự bất bình đẳng này xuất phát từ sự khác biệt về các yếu tố năng lực cá nhân (chiếm gần 45%) như học vấn, kinh nghiệm, đặc biệt là quan hệ xã hội giữa lao động và người quản lý trực tiếp và gián tiếp.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...