Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 50-75
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trì của Trường Đại học Cần Thơ
Liên kết:

Mục tiêu trọng tâm của chương này tập trung trình bày thực trạng nguồn nhân lực tại đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh đổi mới, đặc biệt nguồn nhân lực làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Dựa vào các số liệu thống kê những năm gần đây từ Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam, Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam và Tổng cục Thống kê Việt Nam, nguồn nhân lực của vùng đã được khai thác phân tích theo các khía cạnh như lĩnh vực kinh tế - nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ -, một số nét đặc trưng đối với nhân lực làm việc tại doanh nghiệp siêu nhỏ. Bên cạnh đó, những cơ hội, thách thức và giải pháp nâng cao năng lực nguồn nhân lực của vùng cũng được phân tích và đề xuất nhằm đáp ứng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng, đặc biệt là một số lĩnh vực trọng tâm phát triển đến năm 2030.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...