Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (107) (2019) Trang: 175-183
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các số liệu thứ cấp, kết hợp với việc khảo sát 759 hộ nuôi tôm sú (TS) và tôm thẻ chân trắng (TCT) theo 3 hình thức nuôi quảng canh, thâm canh và siêu thâm canh, tại 4 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang. Thông qua cách tiếp cận phân tích hệ thống thị trường, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được những tác động tích cực của các chính sách đến việc hỗ trợ tín dụng cho các hộ nuôi và doanh nghiệp, cải thiện chất lượng sản phẩm theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, trong số những hộ nuôi có vay vốn để nuôi tôm trong khảo sát này, có đến 89,9% số hộ nuôi vay từ các tổ chức ngân hàng thương mại chính thức, hoặc từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua các đoàn thể như Hội Nông dân và Hội Phụ nữ. Số hộ nuôi theo các tiêu chuẩn ASC và VietGap trung bình chiếm 13,3% trong tổng số hộ nuôi được khảo sát. Con số này mặc dù chưa cao, nhưng cho thấy dấu hiệu nhận thức nuôi của các hộ nuôi có dấu hiệu hiệu tích cực. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các chính sách cũng đã góp phần thúc đẩy các hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ và đẩy mạnh sản lượng nuôi, xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra được những khó khăn làm hạn chế hiệu quả tác động của các chính sách đến hoạt động của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị tôm nước lợ ở vùng Tây Nam Bộ.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...