Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
chuyên đề (2019) Trang: 188-199
Tạp chí: Khoa học và Phát triển kinh tế
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng marketing du lịch tại Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ thông qua khai thác làm rõ vai trò của các hoạt động marketing du lịch của các tác nhân tham gia kinh doanh cũng như quản lý du lịch tại Cồn Sơn. Cụ thể hơn, phương pháp khảo sát thực địa tại Cồn Sơn với sự tham gia của khách tham quan và hộ kinh doanh du lịch cộng đồng được thực hiện. Kết quả cho thấy rằng các yếu tố về chương trình khuyến mãi, phí tham quan, sự thân thiện của người dân địa phương, chương trình du lịch được khách tham quan đánh giá cao và tạo ấn tượng đối với khách tham quan khi đến Cồn Sơn. Đây được xem là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy công tác marketing du lịch để thu hút và giữ chân khách tham quan đến với Cồn Sơn.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...