Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2022) Trang: 16-17
Tạp chí: Du lịch
Liên kết:

Nghiên cứu này vận dụng lý thuyết Marketing địa phương của Kotler (2002) để giải thích trong mối tương quan với phát triển du lịch của Thành phố Cần Thơ. Dựa vào số liệu khảo sát 209 du khách quốc tế và nội địa tại các điểm đến du lịch và sử dụng công cụ phân tích thống kê mô tả và phân tích nhân tố, kết quả phân tích cho thấy có gần 80% du khách đã đến Cần Thơ lần thứ hai trở lên. Phần lớn du khách đến để tham quan, nghỉ dưỡng; chỉ có một vài trường hợp du lịch kết hợp với công việc. Kết quả phân tích nhân tố với các yếu tố sàng lọc qua kiểm định độ tin cậy thang đo đã góp phần khẳng định lý thuyết Marketing địa phương, cụ thể là việc thu hút du khách gắn liền với các yếu tố Marketing địa phương bao gồm: hình tượng địa phương, cơ sở hạ tầng, sự hấp dẫn của điểm đến du lịch, và đặc trưng địa phương. Xuất phát từ kết quả khảo sát, một số khuyến nghị hàm ý chính sách xúc tiến du lịch của thành phố gắn liền với các yếu tố Marketing địa phương cần được quan tâm thực hiện trong trạng thái bình thường mới.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
Trong Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 50-75
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trì của Trường Đại học Cần Thơ
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...