Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2021) Trang: 39-46
Tạp chí: Nghiên cứu dân tộc

Mục đích của nghiên cứu là phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ mãng cầu ta của hộ Khmer tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, dựa trên cuộc khảo sát các tác nhân thị trường bao gồm hộ sản xuất, thương lái, người bán lẻ trong và ngoài địa phương. Kết quả phân tích về thực trạng sản xuất cho thấy, hộ Khmer trồng mãng cầu có kinh nghiệm canh tác hơn 20 năm, nhưng khả năng tiếp nhận và ứng dụng khoa học kỹ thuật rất hạn chế. Điều này dẫn đến năng suất và chất lượng thấp. Sự hạn chế về chất lượng và sản lượng còn khiến phần lớn sản phẩm được tiêu thụ mang tính riêng lẻ thông qua người thu gom hoặc thương lái tại địa phương. Nhìn chung, hiệu quả sản xuất mãng cầu ta của những hộ Khmer hiện tại khá thấp so với một số loại cây trồng khác như nhãn, xoài, rau màu. Vì vậy, những chương trình, hoạt động can thiệp về chuyển giao kỹ thuật sản xuất, thay đổi giống cây, áp dụng phân bón hữu cơ để cải tạo đất sẽ kỳ vọng từng bước cải thiện năng suất và chất lượng mãng cầu ta trong tương lai.

 
Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...