Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015

Công viên là một không gian công cộng không thể thiếu đối với một đô thị nói chung và cũng như đối với người dân đô thị nói riêng; nó là nơi để người dân đến thư giãn, nghỉ ngơi, và giao tiếp xã hội. Ninh Kiều là quân trung tâm của Thành phố Cần Thơ với sự tồn tại của các công viên từ lâu cũng như mới hình thành trong quá trình nâng cấp đô thị của thành phố. Tuy nhiên, thực trạng hoạt động tại các công viên trên địa bàn quận Ninh Kiều còn nhiều hạn chế ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong bài viết này, một số vấn đề về hoạt động và dịch vụ công viên được quan tâm nhất thông qua đánh giá chuyên gia tập trung vào: (i) tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự; (ii) tuyên truyền và giữ vệ sinh môi trường; và (iii) nâng cấp và trang bị các thiết bị đáp ứng nhu cầu thư giãn của người dân tại công viên. Nhìn chung, các thuộc tính – cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường, an ninh, thuận tiện, hoạt động giải trí, dịch vụ, và thông tin - của công viên được đánh giá ở mức chấp nhận được.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...