Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 72-82
Tạp chí: Đầu ra cho nông sản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
Liên kết:

Sự phát triển nông sản nói riêng cũng như các ngành hàng khác trong nền kinh tế không thể thiếu vai trò liên kết, hợp tác giữa các khâu, hay nói cách khác là liên kết theo CGT, hoặc chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, thực tế liên kết đối với một số ngành hàng nông sản tại ĐBSCL đang đối mặt với những khó khăn, xuất phát từ khâu sản xuất (thiếu tập trung, thiếu chuẩn hóa, hạn chế kiến thức, kỹ năng thị trường), thiếu cơ chế hỗ trợ liên kết dọc (đặc biệt các doanh nghiệp ngoài địa phương), cũng như tác động từ yếu tố tự nhiên như thời tiết, xâm nhập mặn, dịch bệnh. Mục đích trọng tâm của bài viết này nhằm chia sẻ cách tiếp cận phân tích hệ thống thị trường (còn gọi là sơ đồ Donut) trên cơ sở phân tích những điểm nghẽn tồn tại trong sự liên kết theo CGT đối với một số nông sản của vùng ĐBSCL

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...