Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
82+83 (2015) Trang: 99-108
Tạp chí: Khoa học Thương mại
Liên kết:

Gần đây, chất lượng nguồn nhân lực du lịchthường được đề cập với những hạn chế, cụ thể là kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên du lịch được quan tâm khai thác. Đồng bằng sông Cửu Long hàng năm thu hút khoảng ¼ tổng lượt du khách quốc tế đến Việt Nam và dự báo con số này có xu hướng tăng mạnh. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực du lịch của vùng. Nghiên cứu này góp phần cung cấp kết quả đánh giá năng lực của nhân viên du lịch tại các địa phương phát triển mạnh về du lịch của vùng để hiểu biết hơn về năng lực nghề nghiệpcủa họ bao gồm kiến thức, kỹ năng và nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp. Dựa vào thông tin khảo sát từ 369 du khách tham quan các điểm du lịch tại Vĩnh Long, Cần Thơ và Phú Quốc, kết quả phân tích năng lực nghề nghiệp của nhân viên du lịch cho thấy rằng phần lớn đáp viên thể hiện sự đánh giá cao về kiến thức của nhân viên du lịch; trong khi đó, họ cho rằng nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp như trách nhiệm công việc, giải quyết vấn đề còn hạn chế. Đồng thời, những kỹ năng liên quan đến sự hợp tác, giao tiếp ngoại ngữ là những vấn đề mà du khách đòi hỏi nhân viên cần được cải thiện hơn.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...