Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
229 (2016) Trang: 71-79
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển

Nghiên cứu này ước lượng giá trị kinh tế du lịch thông qua khảo sát từ 400 du khách tại các điểm đến du lịch của thành phố Cần Thơ, phương pháp chi phí du lịch cá nhân được áp dụng trên cơ sở tính toán giá trị thặng dư tiêu dùng từ nhu cầu du lịch của du khách và tổng số lượt du khách đến Cần Thơ trong một năm. Kết quả ước lượng khẳng định về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn rằng chi phí du lịch luôn là yếu tố cản trở nhu cầu du lịch cá nhân, trong khi đó thu nhập và tình trạng hôn nhân (đã kết hôn) thể hiện ảnh hưởng tích cực đến nhu cầu du lịch. Hơn nữa, kết quả tính toán sau ước lượng cho thấy giá trị kinh tế du lịch lớn gấp 3 lần so với doanh thu từ lĩnh vực này. Sự chênh lệch này được xem như cơ sở để hình thành những chính sách phát triển du lịch của Cần Thơ

 

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...