Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (1) (2018) Trang: 63-77
Tạp chí: Khoa học Kinh tế
Liên kết:

Nghiên cứu này tập trung phân tích khung năng lực nghề nghiệp của nhân viên trong lĩnh vực nhà hàng-khách sạn, lĩnh vực thu hút khá đông lực lượng lao động trong ngành du lịch. Khung năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực này được xây dựng và phân tích thông qua cơ sở lý thuyết, lược khảo nghiên cứu, thảo luận nhóm chuyên gia, và khảo sát trực tiếp 620 đáp viên – khách hàng, nhân viên, quản lý – tại các nhà hàng-khách sạn tại thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích đã xây dựng được khung phân tích năng lực nghề nghiệp với 3 nhóm nhân tố cốt lõi: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Đối với nhóm khách hàng, khung năng lực đối với từng nhóm đáp viên sẽ được thể hiện tương ứng như sau: khách hàng (20yếu tố), nhân viên (32 yếu tố) và quản lý (32 yếu tố). Trong đó, nhân tố thái độ được quan tâm nhất so với hai nhân tố còn lại trong khung năng lực; các yếu tố thuộc nhân tố kỹ năng của nhân viên được đánh giá ở mức thấp, như kỹ năng giao tiếp. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra một vài gợi ý về mở rộng địa bàn nghiên cứu và bổ sung yếu tố kỹ năng ngoại ngữ trong vận dụng khung năng lực này.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...