Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Đất nước Việt Nam văn hiến ngàn đời khoác trên mình chiếc áo gấm hoa của nền văn hóa với bản sắc riêng. Chính những nét văn hóa ấy đã làm nên hình hài, cốt cách và bản sắc đa dạng của đất nước hình chữ S. Trong kho tàng văn hóa phong phú của dân tộc, sinh hoạt lễ hội là vùng văn hóa có mặt trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều lễ hội ra đời cách đây hàng trăm năm nhưng vẫn còn được lưu giữ và duy trì đến ngày nay, đã trở thành nét đẹp truyền thống độc đáo của dân tộc.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...