Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 09(2014) Trang: 53-56
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Liên kết:

Từ khi trường Đại học Cần Thơ áp dụng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, thì công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm lịch sử đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên cũng gặp không ít những khó khăn, hạn chế. Trong bài viết này, chúng tôi xin được trao đổi, chia sẻ một số vấn đề xoay quanh việc rèn luyện tay nghề, rèn luyện kỹ năng sư phạm, giáo dục nghệ thuật làm thầy cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch Sử nói riêng, sinh viên Khoa Sư phạm trong đào tạo tín chỉ ở trường Đại học Cần Thơ nói chung.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...