Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 4(2016) Trang: 55-56
Tạp chí: Khoa học kinh tế Đà Nẵng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng tin và mức độ ảnh hưởng của lòng tin đến hành vi mua sắm trực tuyến (MSTT) của người dân trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An. Với bộ dữ liệu gồm 310 quan sát và bằng phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính, kết quả cho thấy lòng tin khi MSTT chịu ảnh hưởng bởi sáu thành phần: chất lượng dịch vụ, danh tiếng người bán, chất lượng trang web, chính sách bảo mật, quy chuẩn chủ quan, chấp nhận rủi ro, và lòng tin có mối quan hệ thuận chiều với hành vi MSTT. Hàm ý của nghiên cứu là khuyến cáo người bán hàng trực tuyến nên tạo dựng lòng tin cho người mua, từ đó gia tăng lượng khách hàng tham gia MSTT.

Các bài báo khác
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...