Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí KY 2.8/2020(2020) Trang: 29-31
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Lịch sử địa phương là bộ quan trọng không thể tách rời của lịch sử dân tộc. Vì thế, việc nhận thức rõ vai trò và sự cần thiết của lịch sử địa phương sẽ giúp cho giáo viên xây dựng phương pháp dạy học hợp lý trong bài giảng, góp phần nâng cao được chất lượng dạy học lịch sử ở bậc trung học phổ thông. Tuy nhiên, trước sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay đang tạo nên bước ngoặt lớn đối với dạy học lịch sử, thực tế này đòi hỏi cải tiến phương pháp dạy học hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại mới. Trên cơ sở phân tích tổng quan, bài viết đã nghiên cứu về phương pháp Blended Learning nhằm mục đích tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất giữa dạy học truyền thống và hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương. Thông qua nghiên cứu Blended Learning kỳ vọng sự gắn kết, hợp tác và thay đổi thực sự trong phương pháp dạy học hiện đại ở bậc trung học phổ thông trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...