Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 1(2020) Trang: 168-172
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Giao thông đường bộ được xem là một động lực để phát triển kinh tế - xã hội của một đô thị. Vì vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ luôn được thành phố quan tâm đầu tư. Trong đó, dân cư sống tại đô thị là đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động nâng cấp đường. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường mức độ hài lòng của người dân về hệ thống giao thông đường bộ ở thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. Ý kiến từ 270 người dân ở khu vực nghiên cứu được thu thập bằng phiếu điều tra sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ từ (1 - rất không hài lòng  đến 5 - rất hài lòng). Phương pháp thống kê mô tả cũng được sử dụng trong tính toán và mô tả các đặc trưng về mức độ hài lòng. Nhìn chung, kết quả cho thấy người dân hài lòng về các yếu tố chính cấu thành hệ thống giao thông đường bộ (hệ thống đường, cầu, vĩa hè và hệ thống chiếu sáng giao thông) tại thành phố Vị Thanh. Đồng thời, nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn về thực trạng của cơ sở giao thông đường bộ hiện tại từ đó hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong việc đề xuất các giải pháp và chính sách phát triển có liên quan.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...