Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 15(2020) Trang: 102-113
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định mua thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái khớp của người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Tháp qua việc khảo sát 195 người tiêu dùng. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá, và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 6 nhân tố tác động đến quyết định mua thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp. Các nhân tố đó là: Truyền thông-quảng cáo; chuẩn chủ quan; chất lượng cảm nhận; thái độ chấp nhận thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp; ý thức về sức khỏe; và sự an toàn khi dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp. Kết quả nghiên cứu đã có đóng góp về mặt học thuật trong việc thiết lập thang đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm chức năng. Đồng thời, bài nghiên cứu đã đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng quyết định mua thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái khớp của người tiêu dùng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...