Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

TÓM TẮT

Thí nghiệm (TN) được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của tỏi được chế biến ở 2 dạng (bột hoặc ép nước) bổ sung vào thức ăn hoặc nước uống của gà Nòi nuôi thịt giai đoạn 4-14 tuần tuổi với 3 nghiệm thức (NT): Đối chứng (ĐC): gà được nuôi dưỡng bằng thức ăn tự trộn (TACS) không bổ sung bột tỏi hoặc nước ép tỏi; BOT: gà được ăn TACS trộn bột tỏi 2g/kg TA; EP: gà được ăn TACS pha 2ml nước ép tỏi/lít nước uống để đánh giá khả năng sinh trưởng, tỷ lệ nuôi sống và chất lượng thân thịt của gà Nỏi giai đoạn sinh trưởng. Thí nghiệm được thực hiện trên 240 con gà Nòi lúc 4 tuần tuổi bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 lần lặp lại với 20 con/ô chuồng như một đơn vị TN. Kết quả cho thấy gà ở BOT và EP tốt hơn về hệ số chuyển hóa thức ăn và nuôi sống so với những gà ở ĐC. Cụ thể khối lượng cuối của gà cao nhất ở NT EP (1.392,4 g/con), tiếp theo là ở BOT (1.388,5 g/con) và thấp nhất ở ĐC (1361,3 g/con), tuy nhiên không có sự khác biệt đáng kể về mức tăng khối lượng trung bình hàng ngày (TKL) giữa các NT. Lượng thức ăn tiêu thụ (TTTA) của gà ở ĐC (67,53 g/con/ngày), cao hơn BOT (65,36 g/con/ngày) và EP (66,81 g/con/ngày), dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của gà ở ĐC (3,87kg thức ăn/kg TKL) cao hơn so với gà ở BOT (3,68kg) và EP (3,73kg). Tỷ lệ bệnh và chết ở NT BOT (12,5 và 10%) và EP (10 và 10%) giảm đáng kể so với ĐC (21,2 và 17,5%). Tóm lại, việc bổ sung tỏi dạng bột (BOT) vào thức ăn và dạng nước ép (EP) vào nước uống cho gà Nòi giúp cải thiện hệ FCR so với ĐC và cũng giảm tỷ lệ bệnh và chết. Bổ sung tỏi dạng bột và dạng nước ép chưa thấy có sự khác nhau về hiệu quả sử dụng thức ăn và TKL gà.

Từ khóa: Bột tỏi, nước ép tỏi, gà Nòi, sinh trưởng, tỷ lệ nuôi sống

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...