Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 18(2020) Trang: 33-38
Tạp chí: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Liên kết:

Nghiên cứu đã tổng hợp thành công hạt lai kết hợp giữa lõi poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) và vỏ silica dựa trên hai cách tiếp cận. Cách thứ nhất, N,N′-methylenebisacrylamide (MBA) được dùng làm tác nhân liên kết ngang trong quá trình hình thành lõi hạt P(NIPAM/AM), tiếp theo là quá trình lắng đọng của tiền chất silica trên bề mặt lõi thông qua phản ứng sol-gel với sự hiện diện của 3- glycidyloxypropyltrimethoxysilane (GLYMO). Hạt lai P(NIPAM/AM/ MBA)@silica thu được có dạng hình cầu, cấu trúc vỏ - lõi, phân bố kích thước hẹp, và vẫn giữ được đặc tính nhạy nhiệt. Tuy nhiên, đường kính hạt tương đối to (563,5±28,2 nm). Cách thứ hai (không dùng MBA), các hạt lai P(NIPAM/AM)@silica được tổng hợp từ các chuỗi P(NIPAM/AM) trong trạng thái co ở 50°C làm chất tạo mầm cho quá trình bọc silica trong sự hiện diện của GLYMO. Kết quả thu được hạt lai P(NIPAM/AM)@silica có hình dạng, cấu trúc và tính chất tương tự P(NIPAM/AM/MBA)@silica nhưng đường kính chỉ 68,7±6,2 nm. Kết quả thu được từ nghiên cứu mở ra tiềm năng ứng dụng của vật liệu lai giữa PNIPAM và silica trong lĩnh vực dẫn truyền thuốc.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...