Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Liên kết:

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia. Quản lý thu BHXH luôn là công tác quan trọng nhất trong quá trình thực hiện chính sách BHXH. Tuy nhiên, thời gian gần đây số đơn vị nợ BHXH kéo dài với số tiền lớn vẫn còn diễn ra phổ biến, phức tạp và có chiều hướng tăng cả về số đơn vị và số tiền nợ. Điều này tác động trực tiếp đến quyền lợi về BHXH của người lao động (NLĐ). Do đó, nghiên cứu để có giải pháp để giảm tỷ lệ nợ BHXH trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là mục tiêu của bài viêt này. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...