Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 1(2020) Trang: 130-135
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng của đô thị hóa đến đời sống người dân làm cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục hướng đến phát triển đô thị bền vững. Nghiên cứu đã phỏng vấn 110 hộ dân tại phường 7, phường 9, xã Trung An và tham vấn 36 chuyên gia để xác định các yếu tố và mức độ tác động đến đời sống người dân trong quá trình đô thị hóa bằng phương pháp đánh giá đất đai đa tiêu chí. Kết quả nghiên cứu đã xác định đô thị hóa đã tác động tích cực đến đời sống của người dân tại TP. Mỹ Tho về thu nhập, an sinh xã hội, lao động và việc làm và sự phát triển cơ sở hạ tầng; Các yếu tố về thu nhập, thoát nước, mức độ khang trang về nhà ở, quy mô sử dụng đất và rác thải chịu tác động từ quá trình đô thị hóa ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Từ kế quả nghiên cứu trên đã đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, lao động việc làm và đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới cho thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...