Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 1(57)(2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thư viện Việt Nam

Vai trò cán bộ liên lạc (liaison librarian) hay chuyên gia về chủ đề (subject specialist) là vai trò phổ biến của các cán bộ thư viện ở các thư viện công cộng, học thuật hay thư viện đặc biệt trên thế giới. Điều đó cho thấy hệ thống thư viện ở nhiều nước đánh giá cao vai trò của các cán bộ liên lạc hay chuyên gia chủ đề trong hoạt động chuyên môn thư viện. Ở Việt Nam, vai trò này tuy không hoàn toàn mới nhưng vẫn chưa thực sự được chú trọng, một vài thư viện đã triển khai nhưng còn vướng phải nhiều trở ngại. Bài viết nhằm giới thiệu vai trò, hoạt động, những yêu cầu cần có đối với cán bộ liên lạc, đặc biệt ở thư viện các trường đại học và kinh nghiệm triển khai dịch vụ ở các thư viện đại học trên thế giới.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí Quyển 11 (3) - 2016(2016) Trang: 60-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 9 (1/2016)(2016) Trang: 86-92
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học An Giang


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...