Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 4-2014 (2014) Trang: 51-58
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Một thí nghiệm được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng các mức độ protein thô lên năng suất sinh sản của 1.200 gà mái đẻ giống ác từ 26 đến 35 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẩu nhiên với 4 nghiệm thức là đối chứng (sử dụng thức ăn cho gà ác đẻ của công ty CP Vina) và ba mức độ protein thô là 15,5% (CPT), 16,5% (CPV) và 17.5% (CPC), lập lại 10 lần tại Trại chăn nuôi gà ác đẻ thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, từ tháng bảy đến tháng chín năm 2013. Các khẩu phần thí nghiệm được bố trí có mức năng lượng bằng nhau (2.600kcal/kg). Các mức độ protein thô không ảnh hưởng lên tỉ lệ đẻ, khối lượng trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Tương tự, các chỉ tiêu về chất lượng trứng như chỉ số hình dáng, đơn vị Haugh, chỉ số lòng trắng và lòng đỏ không khác nhau giữa các nghiệm thức, tuy nhiên độ dầy vỏ của các khẩu phần thí nghiệm đều tốt hơn so với đối chứng. Khẩu phần có mức độ protein thấp nhất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...