Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 180-187
Tạp chí: Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc-ĐH Cần thơ 3/2017
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện trên 32 heo con sau cai sữa (13,7±0,27 kg) có tỷ lệ đực cái như nhau để đánh giá ảnh hưởng các tỷ lệ bổ sung khô dầu dừa (KDD) trong khẩu phần lên năng suất và phẩm chất thịt của heo. Thí nghiệm bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại. Khẩu phần thức ăn chia làm 3 giai đoạn: Heo 15-40 kg được nuôi với 4 mức KDD trong khẩu phần 0 (ĐC), 4, 6 và 8%; 40-70 kg là 0, 8, 10 và 12% và 70 kg đến xuất chuồng là 0, 15, 22 và 30% tính theo chất khô. Kết quả cho thấy, các mức bổ sung KDD trong khẩu phần không ảnh hưởng lên tăng khối lượng, FCR, diện tích cơ thăn và độ dày mỡ lưng cũng như các chỉ tiêu chất lượng thịt như pH, độ rỉ nước, hao hụt. Tuy nhiên, bổ sung KDD làm thay đổi màu đỏ (chỉ số a*) và màu vàng (chỉ số b*) của thịt. Nhìn chung, bổ sung KDD các mức 6%; 8% và 15% theo giai đoạn 15-40 kg; 40-70 kg; 70 kg-xuất chuồng trong khẩu phần mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...