Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 202-209
Tạp chí: Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc-ĐH Cần thơ 3/2017
Liên kết:

Ảnh hưởng của các mức độ  protein khô dầu dừa (KDD) thay thế protein của khẩu phần lên năng suất sinh trưởng, tỉ  lệ  tiêu hóa dưỡng chất và Nitơ tích lũy được thực hiện trên 320 gà Nòi lai  qua hai giai đoạn tăng trưởng (4-10 tuần tuôi) và vỗ béo (11-14 tuổi) được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, với nghiệm thức đối chứng không bổ sung KDD (ĐC) và 3 nghiệm thức thay  thế  protein  ở  giai  đoạn  tăng  trưởng  là  15%  (NT15);  25%  (NT25),  35% (NT35) và  ở  giai đoạn vỗ  béo là 20% (NT20); 30%  ( NT30); 40% (NT40), lặp lại 4 lần. Kết quả  chỉ  rằng thức ăn thí nghiệm có ảnh hưởng lên số  lượng vật chất khô, protein, NDF và ME ăn vào, cao nhất ở khẩu phần có tỷ lệ KDD cao nhất. Tuy nhiên, các mức độ  thay thế  KDD không ảnh hưởng lên khối lượng cơ thể, tăng trọng và hệ  số  chuyển hóa thức ăn của gà  ở  giai đoạn tăng trưởng, nhưng tính toàn kỳ  thí nghiệm, NTĐC có HSCHTĂ tốt nhất.  Tỉ  lệ  tiêu hóa vật chất khô (DMD), chất hữu cơ (OMD) và số lượng Nitơ tích lũy (Ntl) cao nhất ở  ĐC và  thấp  nhất  ở  NT40.  Kết  quả  mổ  khảo  sát  thân  thịt  gà  cho  thấy  thức  ăn  thí nghiệm cũng không ảnh hưởng lên tỉ  lệ  thân thịt, tỉ  lệ  thịt đùi, tỉ  lệ  thịt  ức của gà thí nghiệm. Kết quả  thí nghiệm cho thấy có thể  áp dụng NT25  và NT30 vào thực tế sản xuất để giảm chi phí thức ăn.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...