Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12-2014 (2014) Trang: 162-169
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp PTNT
Liên kết:

Thí nghiệm thực hiện trên 240 gà mái đẻ 20 tuần tuổi, giống Hisex browm trong 10 tuần với 4 khẩu phần thí nghiệm là khẩu phần cơ sở, bổ sung 2% bột tỏi, 2% dầu cám gạo và kết hợp 2% bột tỏi + 2% dầu cám gạo lên tỉ lệ đẻ trứng, tiêu tốn thức ăn (TTTA), khối lượng và chất lượng trứng, các thông số huyết học và hàm lượng cholesterol lòng đỏ. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về năng suất trứng, TTTA (g/trứng), khối lượng trứng (g/gà/ngày) and hiệu quả sử dụng thức ăn (P>0,05). Tuy nhiên thức ăn thí nghiệm có ảnh hưởng lên chỉ số hình dáng, đơn vị Haugh, màu lòng đỏ, tỉ lệ lòng trắng lòng đỏ và vỏ (P

Từ khóa: bột tỏi, cholesterol, dầu cám gạo, năng suất trứng, thông số huyết học

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...