Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
Liên kết:

Ảnh hưởng của khối lượng lúc giết mổ lên thành phần thân thịt của 1500 con gà Ross 308 được so sánh để xác định khối lượng giết mổ tốt nhất. Tất cả gà được cho ăn cùng một loại thức ăn. Khối lượng (KL) gà khi giết mổ được chia làm 3 nhóm là 1,6-2 kg; 2- 2,4 kg và >2,4 kg. Gà được cân khối lượng sống, trước móc lòng (KLTML), sau móc lòng (KLSML), tỉ lệ các thành phần của quày thịt, lông, huyết, nội tạng như ruột diều (loại bỏ), tim, gan, mề được cân trước khi đóng gói. KLSML tăng theo khối lượng sống của gà (P<0,01). Tỉ lệ ruột dều, tỉ lệ lòng (tim, gan, mề) giảm khi khối lượng gà tăng. Khối lượng cánh, ức, đùi tăng theo khối lượng gà, nhưng các tỉ lệ không khác nhau (P>0,05). Gà có khối lượng 1,6-2 kg có tỉ lệ hao hụt và chết cao nhất. Giết mổ lúc gà có khối lượng 2,4 kg có hiệu quả tốt hơn.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...