Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Effect of housing environmental factors on broiler performance

Từ khóa:

Chất lượng không khí, môi trường, gà thịt, sinh trưởng

Keywords:

Air quality, broilers, environment, growth performance

ABSTRACT

Four broiler houses located on the same farm belonged to Emivest Vietnam Co., Ltd in Binh Phuoc province were selected to evaluate the effect of indoor environmental factors including temperature (oC), relative humidity (%), air velocity (m/s), concentration of O2 (%), NH3, H2S, CO and CH4 (ppm) and the presence of  Escherichia coli and Eimeria spp. in houses on growth rate, feed intake and feed conversion ratio of one to 42 day old chicks. All birds were kept in tunnel-ventilated  houses and raised on deep litter floor, which was divided into 4 equal positions of  360 m2. The measurement showed that there was no harmful gas detected, O2 concentration was maintained at normal level (20.9 vol%). Number of fecal E.coli was 14*106 CFU/g with no presence of Eimeria spp. The final weight of birds reared near vent fans was higher to that of birds in the exhaust fans (3,026 g vs 2871 g, p<0.01). There was no significant effect on feed intake among birds, whereas feed conversion ratio was more effective for broilers kept near vent fans. The study implied that the air quality in environmentally controlled housed was good and birds reared on floor near the vent fan area exhibited better growth performance.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện trên bốn chuồng của một trang trại chăn nuôi gà thịt giống Cobb500 thuộc công ty TNHH Emivest Việt Nam ở Bình Phước để đánh giá ảnh hưởng của yếu tố môi trường như nhiệt độ (oC), ẩm độ tương đối (%), tốc độ gió (m/s), khí O2 (vol %), NH3, H2S, CO và CH4 (ppm), sự có mặt của Escherichia coli và Eimeria spp. trong chuồng nuôi lên khối lượng, tiêu tốn và chuyển hóa thức ăn từ 1 - 42 ngày tuổi. Tất cả gà được nuôi trên nền nhà, trong hệ thống chuồng kín thông gió, chuồng được chia ra làm 4 ô có kích thước bằng nhau là 360 m2. Kết quả chỉ rằng, không phát hiện được khí độc như NH3, H2S, CO và khí cháy trong chuồng nuôi. Hàm lượng khí O2 luôn được duy trì ở mức 20,9 vol%. Trong phân, mật độ vi khuẩn E. coli ở mức bình thường 14×106 CFU/g, không có sự hiện diện của Eimeria spp. Khối lượng gà 42 ngày tuổi cao nhất ở vị trí gần quạt thổi gió (3.026 g/con) và thấp nhất ở cuối dãy gần quạt hút (2.871 g/con), trong khi tăng trọng và tiêu tốn thức ăn tương đương nhau. Hệ số chuyển hóa thức (p<0,01) tốt nhất ở gà nuôi gần quạt thổi. Chất lượng không khí trong chuồng nuôi tốt, mật độ vi sinh trong phân gà ở mức không gây bệnh, gà nuôi đầu dãy chuồng có khối lượng cao hơn cuối dãy chuồng.

Trích dẫn: Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh và Lê Thanh Phương, 2016. Ảnh hưởng các yếu tố môi trường chuồng nuôi lên sinh trưởng của gà thịt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 75-82.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...