Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 4 (193) 2015 (2015) Trang: 64-69
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Một nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ảnh phân bố vị trí các ô chuồng nuôi lên nhiệt độ và ẩm độ chuồng, năng suất sinh sản và tiêu tốn thức ăn trên 1.200 gà đẻ trứng thương phẩm giống Hisex Brown trong 10 tuần. Trong trại được lắp đặt  6 dãy chuồng song song, mỗi dãy chia ra làm 5 vị trí (VT). Nhiệt độ của 5 VT chuồng nuôi khác biệt có ý nghĩa ở cùng thời điểm trong ngày (P=0,01), nhiệt độ trung bình thấp nhất ở VT1 và 2 (25,9-260C), sau đó tăng lên 26,70C (VT3); 27,40C VT 4 và 5 (P =0,03). Ẩm độ chuồng giảm dần theo cùng thời điểm trong ngày (P=0,01), cao nhất ở VT1 (92,1%) sau đó lần lượt giảm dần và thấp nhất ở cuối dãy (VT5) là 86,26%; P

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...