Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
252 (2019) Trang: 60-66
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Một thí nghiệm (TN) được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng bổ sung củ hành tím (Allium ascolonicum L.) lên sinh trưởng, các chỉ số sinh hóa sinh lý huyết học và số lượng vi khuẩn E. coli trong phân gà. Tổng số 192 gà Nòi lai 1 ngày tuổi được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 mức bổ sung củ hành tím vào khẩu phần là: 0% (HT0), 2% (HT2), 3% (HT3) và 4% (HT4), 4 lần lặp lại, 12 gà/lặp lại. Bổ sung 30g củ hành/kg thức ăn đã cải tiến được khối lượng cuối kỳ TN (P=0,05), gà nuôi khẩu phần này có khuynh hướng tiêu thụ nhiều thức ăn hơn so với HT0. Gà nuôi ở các nghiệm thức có bổ sung củ hành đã cải thiện được số lượng bạch cầu từ khá thấp (1,9 tế bào x 109 /l) ở HT0 lên đến 2,5 tế bào x 109 /l. Bổ sung củ hành cũng đã giảm có ý nghĩa hàm lượng cholesterol và LDLcholesterol trong huyết tương của gà

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...