Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về

Abstract

A study was conducted to evaluate the reserve extent, composition nutritive value of sugar cane leaves and top.  Sugar cane leaves were ensiled with molasses (3%, LM3), urea (4%, LM4) and 4% urea plus 3% molasses (LMU43).  Sugar cane top was treated with molasses (3%, NM3), urea (4%, NU4) and non-additive, both materials were done in triplicates.  The pH, dry matter (DM), crude prtoein (CP), neutral detergent fibre (NDF), acid detergent fibre (ADF) and in sacco dry matter degradation were determined at 0, 7, 7, 14, 30, 45, 60 days after ensiling.

All treatments could be well stored after 60 ensiling days.  Protein content was of ensiled cane top increased while NDF and ADF was reduced and in sacco dry matter degradation was improved as compared to the fresh top at 48 and 72h, however those did not changed in sugar cane leaves. 

Ensiling methods of sugar can top can be applied to store and improve nutritive value of sugar cane top as feed for cattle.

Key words: sugar cane leaves, top, ensiled, in sacco, pH, urea, molasses

Title: Methods to improve the digestibility of sugar cane tops and leaves as feedstuffs for livestock

TóM LƯợC

Thí nghiệm xác định khả năng dự trữ, hàm lượng dưỡng chất và mức phân giải vật chất khô bằng phương pháp in sacco được tiến hành trên lá mía và ngọn mía. Lá mía được ủ với 3% mật đường (LM3), 4% urea (LM4) và 4% urea 3% mật đường (LMU43) và ngọn mía ủ với 3% mật đường (NM3); 4% urea (NU4) và không có chất phụ gia, lặp lại 3 lần để đánh giá nồng độ pH, hàm lượng vật chất khô (DM), protein thô (CP), xơ trung tính (NDF), xơ acid (ADF)  và mức phân giải in sacco của vật chất khô qua các thời điểm 0, 7, 14, 30, 45, 60 ngày.

ở tất cả các nghiệm thức lá và ngọn mía đều có thể bảo quản tốt đến sau 60 ngày. Mức độ phân giải DM của ngọn đã tăng có ý nghĩa so với ngọn không ủ qua thời điểm 48 và 72 giờ. Tuy nhiên mức phân giải của các nghiệm thức lá mía ủ không cải thiện hơn so với lá không ủ. Ngọn mía có thể bảo quản bằng cách ủ yếm khí hay có chất phụ gia và là nguồn thức ăn tốt cho bò.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...