Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 4-2015 (2015) Trang: 272-277
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng bổ sung vitamin A,D,E trong khẩu phần và tuổi của gà mái lên khối lượng trứng, tỉ lệ trứng có phôi, tỉ lệ trứng nở của 8.923 gà giống Ross 308. Gà được chia ra làm 2 nhóm là có và không có bổ sung vitamin A,D,E. Tổng số trứng đem ấp là 20.748 quả được nhận từ đàn gà 60 đến 66 tuần tuổi. Khối lượng trứng, khối lượng gà con 1 ngày tuổi, tỉ lệ trứng có phôi và tỉ lệ nở được ghi nhận và tính toán. Bổ sung vitamin A,D,E đã tăng tỉ lệ trứng có phôi (75,04%) so với đối chứng (70, 33%) và tăng tỉ lệ trứng nở từ 93,80 lên 94,25% (P=0,01). Tỉ lệ trứng có phôi giảm mạnh theo tuổi của gà mái từ 85,49% (60 tuần) còn 58,73% (66 tuần tuổi). Bổ sung A,D,E cho gà mái đẻ đã làm tăng tỉ lệ trứng có phôi và tỉ lệ trứng nở. Tuổi gà mái càng cao thì tỉ lệ trứng có phôi và tỉ lệ nở càng giảm.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...