Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 223(2017) Trang: 73-78
Tạp chí: Khoa hoc kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

A study was conducted to evaluate the effects of dietary vitamin E and Selenium on the production performance, feed conversion ratio, fertility, incubation responses and economic return of 72 males and 600 females Ross 308 parent broiler breeder between 37 and 49 weeks of age. A factorial nested model design was arranged with six replicates. Nested one was the male birds, provided GTR feed plus 200 mg vitamin E and 0.2 mg Se/kg of feed (ESE1M) or 0.4 mg Se/kg (ESE2M). The second was the females fed 9720 feed supplemented 200 mg Vitamin E + 0.3 mg Se/kg (ESE1F) or 0.4 mg Se/kg (ESE2F). Supplementation of vitamin E and Se significantly affected on laying rate, the both male and female birds fed ESE2 diet produced more eggs than ESE1. Males and females fed diet of ESE2 consumed less feed (g/egg), improved feed conversion ratio as compared to that of ESE1 diet (P0.05). On the interaction effects between supplemental feeds and sexes, the fertility, hatchatability, marketable chicks and yield of males and females in the ESE2 diet were higher

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...