Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí số 21(2019) Trang: 45-48
Tạp chí: Tạp chí Tòa Án
Liên kết:

Phạt vi phạm hợp đồng là loại chế tài đã xuất hiện từ lâu trong luật la mã. Đây là loại chế tài có tác dụng tạo áp lực lên người giao kết để người này thực hiện đúng hợp đồng. Nhưng đôi khi, một trong hai bên, vì sức mạnh pháp lý, kinh tế của mình, đã đặt ra mức phạt thái quá so với mức thiệt hại không đáng là bao của bên này. Chính vì vậy, bài viết này đặt vấn đề quyền điều tiết mức phạt của thẩm phán để đảm bao công lý hợp đồng.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...