Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 11-2019(2019) Trang: 143-150
Tạp chí: Tạp Chí Xây Dựng- Bộ Xây Dựng
Liên kết:

Do diện tích của đất liền không thể mở rộng và áp lực gia tăng dân số ngày càng lớn, việc xây dựng những công trình trên kết cấu nổi nhằm tận dụng bề mặt của biển nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây chỉ dừng lại ở việc mô phỏng phương tiện di chuyển trên kết cấu tấm nổi ở dạng tải trọng mà chưa xét đến sự tương tác giữa phương tiện di chuyển và kết cấu tấm nổi. Do đó, mục tiêu của bài báo tập trung phân tích ứng xử động lực học của kết cấu nổi dưới tác động của hệ nhiều bậc tự do di chuyển gồm thân xe, giá chuyển hướng và bánh xe, sử dụng phương pháp kết hợp giữa phần tử biên (BEM – Boundary Element Method) và phần tử chuyển động (MEM – Moving Element Method). Cụ thể, phương pháp MEM được phát triển nhằm khắc phục những hạn chế của phương pháp phần tử hữu hạn, giải quyết sự tương tác giữa hệ nhiều bậc tự do di chuyển và kết cấu tấm nổi. Đồng thời, phương pháp BEM được phát triển nhằm giải quyết sự chuyển động miền chất lỏng xung quanh kết cấu tấm. Ngoài ra, sự ảnh hưởng của những yếu tố quan trọng đến ứng xử của kết cấu tấm nổi và hệ nhiều bậc tự do sẽ được nghiên cứu thông qua việc triển khai các ví dụ số.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...